Ajudants per a rodatges

Muntadors per a esdeveniments

Especialistes en muntatges efímers

93 266 47 01

72 210 99 88

info@barcelonakaizenteam.com

 

Gran Via, 1176 bis  1er 2a

08020 Barcelona

 

::: Càrrega i descàrrega ::: Muntatge i desmuntatge ::: Muntador de decorats ::: Muntador d'escenografia ::: Ajudant d'atrezzista ::: Atrezzista de muntatge ::: Operari de carretó elevador ::: Runner ::: Auxiliar de so ::: Auxiliar d'il·luminació :::  Ajudant per a rodatge ::: Regiduria ::: Ajudant de producció ::: Plans d'autoprotecció ::: PAU esdeveniment ::: Assessorament coordinació PRL :::

CAT · CAST · ENG

 

     

Barcelona Kaizen Team, S.L.U. té una estratègia fonamentada en una clara raó de ser (la nostra "misió"): Contribuir a la dignificació i professionalització de l'ofici de muntador.

Els valors que sustenten l'objecte de la nostra existència com a empresa, es troben enfocats a diferents grups d'interès, on posem la nostra atenció:

• El valor d'una curosa gestió de les persones (enfocament als nostres treballadors), que implica com a eix principal, el màgim rigor a l'hora de dur a terme les activitats de prevenció de riscos laborals.

• El valor d'una eficaç gestió de la qualitat del servei (efocament a client), gràcies a l'adopció dels principis d'organització àmpliament acceptats arreu del món, propis de qualsevol empresa moderna.

• El valor d'una correcta gestió ambiental, i per extensió, de la responsabilitat social corporativa també a d'altres àmbits (enfocament a societat).

Per tal de dur a terme un òptim desplegament de la nostra estratègia, i poder tenir presents els nostres valors al dia a dia, ens hem dotat d'un sistema de gestió dinàmic, en millora contínua.